Du er ikke logget ind | Log ind

Betingelser for brug af REDO


Dette er de til enhver tid gældende vilkår og betingelser for brug af REDO.dk.
Betingelserne er udfærdiget i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Nærværende vilkår og betingelser for brugen af REDO erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 26. februar 2013.Bestemmelser1) Nærværende aftale

1.1 Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og REDO ApS' ("REDO", “Redo.dk”, "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb og brug af ydelser fra REDO.

1.2. Nærværende aftales virkning
Når du køber eller bruger ydelser fra REDO, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og REDO.

1.3. Ændringer i nærværende aftale
REDO forbeholder sig retten til enhver tid at ændre i nærværende aftale. Ligeledes forbeholder REDO sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i gældende lovgivning.


2) Kontrakthabilitet

For at kunne benytte REDO's online tjenester kræves det, at du er fyldt 15 år, samt at du kun benytter midler, som tilhører dig.


3) Persondata

3.1. Dataansvarlig
Dataansvarlig er REDO.

3.2. Servere
Samtlige servere, der benyttes til at lagre dine personlige oplysninger, opbevares i sikrede lokaler.

3.3. Personlige oplysninger
Når du anvender REDO, indgår de persondata, du har afgivet ved oprettelsen af din brugerkonto på REDO og ved senere ajourføring.

3.4. Udveksling af personoplysninger på REDO
Når burger REDOs online tjenester, giver du automatisk samtykke til, at de offentligt tilgængelige oplysninger du har afgivet ved oprettelsen af din brugerkonto udveksles mellem køber og sælger.

3.5. Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere, hvortil der er adgang fra REDO's tjenester, eller som du får oplyst fra REDO eller fra en anden bruger, ud over til det formål at indgå og afslutte handler.


4) Brugerkonto

4.1 Lukning af brugerkonto
REDO forbeholder sig ret til at lukke din brugerkonto - fx hvis der er grund til at tro, at du har misbrugt din brugerkonto. Du vil til enhver tid kunne tage kontakt til REDO support og få oplyst årsagen til, at vi har lukket din brugerkonto - og hvad du skal gøre for at den evt. kan blive genåbnet.


5) Fortrydelsesret

Når du handler med andre brugere på REDO, har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret over for sælger. I visse tilfælde vil en privatbruger dog skulle betragtes som erhvervssælger, i henhold til købelovens definition heraf. Er sælger erhvervssælger, har køber som forbruger rettigheder i henhold til købeloven og forbrugeraftaleloven, hvilket blandt andet betyder, at du som køber har 14 dages fortrydelsesret.

REDO er ikke part i handlen og en eventuel fortrydelsesret kan derfor ikke gøres gældende over for REDO.


6) Vedrørende fejl, mangler og kopivarer

I sager vedrørende skjulte fejl og mangler, der måtte opstå efter at varen er modtaget og taget i brug, kan køber kontakte REDO Support, hvorefter REDO har mulighed for at deaktivere sælgers mulighed for at benytte REDO's tjenester.

I sager vedrørende kopivarer, skal du som køber fremskaffe dokumentation for at der er tale om en uægte vare, hvorefter REDO vil deaktivere sælgers mulighed for at benytte REDO's tjenester. Behørig dokumentation er i den forbindelse en skriftlig erklæring fra en autoriseret forhandler af det pågældende mærke.

Det påhviler dig som køber, at bede om en forsvarlig forsendelsesform fra sælger hvis varen er værdifuld eller skrøbelig.

REDO er ikke er part i handelen og eventuelle krav om refundering eller erstatning kan derfor ikke gøres gældende over for REDO.


7) Kontakt

Du bruger de i nærværende aftale nævnte ydelser af REDO, Skovbakkevej 17, 8220 Brabrand.
REDO © Copyright 2013